0-2 Yaş

Çocuklar çevresini keşfetmeye başlar. Çocuklar duydukları her şeyi kaydederler. Bu dönemde çocuğunuz dünyaı duyuları yolu ile tanımaya çalışır.

2-3 Yaş

Duygularını düzenlemenin ve sınıflandırmanın yeni yöntemlerini öğrenirler. "ben", "o", "bu", "şu" gibi adılları kullanmaya başlar, organlarını tanımayı öğrenir. Sevecenlik (şefkat) ve sevgi gösterilerine gereksinim duyarlar.

3-4 Yaş

Parçaların bir bütün oluşturduğunu kavramaya başlar. Geçmiş, şimdiki ve geniş zaman kullanımı gelişir. İnsanların yüz ifadelerinden duyguları da anlamaya başlar.

4-5 Yaş

Canlıları ve nesneleri önemli özelliklerin göre sınıflandırabilir. Sözcük dağarcıklarında hızlı bir artış olur. İsteklerini ertelemeyi duygularını kontrol etmeyi öğrenirler.

5-6 Yaş

On farklı şeyi birbirinden ayırt etmeyi başarır. Dili kullanma becerisi, bir yetişkini andırır. Ait olma duygusu yoğunlaşır.